Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2019

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9191039095225Доставка на резервни части за уредба, тип SIVACON PV, производство на SIEMENS
1916600246-2019-0140Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и заваръчните съединения на Блок №2 по време на ремонти – 2020÷2021 г.
9190989094880 / 9095233„Зареждане на бутилки със сгъстен въздух, техническо обслужване и ремонт на въздушно дихателни апарати (ВДА) в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД”.
9191009094853Полагане на настилка пред киносалон
1915900246-2019-0136Оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс на елементи от съоръженията на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
1916100246-2019-0133СМР за ремонт на бетонови настилки ред Г кота 0 КЦ част 700 и 890 MW
1916300246-2019-0135Разширение на системата за управление на Енергоблок 6
1915700246-2019-0134Сервизно обслужване и извършване на аварийни ремонтни дейности за едногодишен период на компресори
9190969094670Доставка на водопроводно оборудване
9190909094671Застраховка „Гражданска отговорност” на моторните превозни средства, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1915400246-2019-0130Доставка на помпи
19149Ремонт на байпасен газоход на КА-10
1915500246-2019-0129"Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 5 (КА-9, ТА-5) и изпълнение на работи по оптимизация натоварването на лапите на цилиндрите на ТА-5"
1915600246-2017-0011Доставка на осветителни тела и консумативи за тях
1914200246-2019-0128Сервизно обслужване на разпалващите инсталации на КА-1÷12
9190879094392Регулиране вертикална планировка на участък с голяма натовареност в района на Дирекция „Ремонти”
9190889094364„Измерване на емисиите на живак в отпадъчните газове след сероочистващите инсталации (СОИ) на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
1911900246-2019-0124Доставка на нагревни повърхности за конвективен паропрегревател с входящ и изходящ колектор на КА-3
1914500246-2019-0127Доставка на резервни части за роторни изгребвачи
1915300246-2019-0126Ремонт в заводски условия (РЗУ) на ролки и гирлянди