Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2013

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
913165Механична обработка в заводски условия на корпусите и валовете на лагерни блокове за МВ
913166Закупуване и доставка на винетни стикери за автомобилите на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
913163Комплексна психодиагностика на личностни и делови качества на ръководители и млади специалисти от „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
913137Застраховка „Гражданска отговорност” на МПС, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
913164Доставка на лепило за студена вулканизация
913161„Доставка на оборудване за мазутни инсталации КА1 ÷ КА8 част 700MW”
13133„Доставка на резервни части за димен вентилатор тип TA-ICD #18.5 за котлоагрегати тип ПК 38-4”
13131„Доставка на резервни части за обдухващ апарат тип WLB 90 за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)”
913151Изграждане на комплексна измервателна модулна телеметрична компютърна информационна система за мониторинг и превенция на водоотливната система, обхващаща водосборната зона на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД ”
913156Сервизно поддържане на една трета идеална част от "Система за ранно предупреждаване на замърсяване на приземния слой въздух със серен диоксид, азотни оксиди и прах, вследствие неблагоприятни метеорологични условия (СРП)"
13125„Нанасяне на високотехнологични покрития чрез свръхзвукова газопламъчна пулверизация (HVOF процес) върху работни повърхнини на елементи от котли и димни вентилатори”
913155Доставка на подвески пружинни “Lisega”
913153„Изследване на възможността за подобряване на горивния процес на котел ст.№4, чрез промени в ППС”
913154Доставка на оборудване за металорежещи машини
13116Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и заваръчните съединения на Блок №7 по време на Рехабилитация - 2014
913148Доставка на джонтови връзки комплект
13117Доставка на сярна киселина
13108Доставка, контрол при монтажа, настройка и пуск на 3 броя водоструйни обдухващи апарата с 1 брой шкаф за управление за КА-1
13093Доставка на енергетично оборудване
13111„Доставка на колена и крепежни елементи за нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4”