Профил на купувача

Архив: 2017

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1713500246-2018-0054Доставка на лагери специални за отговорни съоръжения, произведени с марка SKF, FAG, TIMKEN или еквивалент
9171019070928 9071413Доставка на акумулатори
9170999070850Доставка на канцеларски материали и принадлежности
9170959070429Модифициране на съществуващия и разработка на нов софтуер за СНИ на СОИ-1, СОИ-2, СОИ 5-6 и СОИ 7-8 за измерване и отчитане на емисиите, съгласно писмо от РИОСВ вх. No.24447/21.07.2017г.
1711100246-2017-0128Ремонт и поддръжка на Абсорбери в цех СОИ бл.1-4
1712700246-2017-0126Доставка на ролки за лентови транспортьори за варовиково стопанство на СОИ 1-4
1712600246-2017-0127”Доставка на багерни (шламови) помпи и резервни части за тях”
1712800246-2017-0125Доставка на резервни части за димни вентилатори тип SAF 40-25-1 и обдухващи апарати на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
9170929070176Доставка на резервни части за ръчни и автоматични клапи за цех СОИ бл.1-4
1712900246-2017-0123Услуги по ремонт и доставка на резервни части за автомобили Волво, Форд и Ланд Ровър
1711200246-2017-0122Доставка на резервни части за хидрозадвижване и двигател на булдозери LIEBHERR PR 754
1711400246-2017-0120Софтуерно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС) в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
1711800246-2017-0121Оценка на техническото състояние на прахоприготвящите системи на КА-10 и КА-11 и предложения за промени с цел гарантиране на надеждна експлоатация
1712200246-2017-0119Ремонт на арматура в турбинен цех
1711500246-2017-0114Ъпгрейд на софтуер на система за архивиране на процесни данни –Uniformance PHD , на блокове 1,3,4,7 и ЦПС1 в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
1711700246-2017-0113Доставка на резервни части за парни турбини тип К 215-130
1711600246-2017-0117„Доставка на резервни части за помпи, производство на Metso Minerals(Sala) AB – по спецификация”
1711900246-2017-0116Доставка на дървени траверси
1712000246-2017-0115Доставка на силови кабели, кабелна арматура и електрооборудване
1712100246-2017-0118Доставка на ел. двигатели с накъсосъединен ротор за реверсивни ленти на KPC 6А,Б,В и софтстартери за тях