Профил на купувача

Архив: 2018

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
9180959084035Застраховка Гражданска отговорност на МПС, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
1815100246-2017-0137Доставка на метали
1814700246-2018-0096Доставка на работни облекла за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1815700246-2018-0144Доставка на бутилирана трапезна вода
1815500246-2018-0146Ремонт на ротора на генератор № 8
9180949083361Бетониране на подход с повишена износоустойчивост за преминаване на тежкотоварни многоосни машини към СОИ 1-4
1815900246-2018-0145Ремонт и доставка на резервни части за мотокари и електрокари
9180999083311Доставка на водопроводно оборудване
1813500246-2018-0143Абонаментно сервизно поддържане на Автоматични пожароизвестителни инсталации (АПИИ), Автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) и връзката им с Централизираната система за мониторинг (ЦСМ)
1814300246-2018-0142Доставка на резервни части за валкови сита и дробилки
1814200246-2018-0137Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на КА-3 и КА-4 – 4 броя
1813900246-2018-0140Доставка на резервни части за СОИ 5-8
1814100246-2018-0139Изграждане на система за машинно почистване от прах на котлоагрегати КА-1 и КА-2
1814800246-2018-0138Доставка на резервни части за помпи
1814600246-2018-0136Ремонт на арматура в турбинен цех
1814400246-2018-0135Софтуерно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС)
1814900246-2018-0141Монтаж на охранителна система в комплект с видеонаблюдение на точките от МТО системата - външен и вътрешен пръстен
1815200246-2018-0133“Ремонт на детайли от проточна част на ТА-8 в заводски условия”
1813200246-2018-0132Доставка на резервни части за СОИ 1-4
1814000246-2018-0134Доставка на дифузори за рециркулационни съоръжения и спирали за дюзи на абсорбер