Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2012

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
912228Застраховка „Гражданска отговорност” на МПС, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
912213Извършване на куриерски услуги: приемане, пренасяне и доставка на документални и колетни пратки от офисите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД до посочени от страна на подателя адреси на територията на страната
912196Изграждане на пункт за технически контрол в района на „Депо твърди битови, промишлени и опасни отпадъци”
912185Изграждане на пешеходна алея до административна сграда на Дирекция „Ремонти”
912186„Изграждане на покривна конструкция на транспортьор 8 А,Б”
912184Независима оценка на дълготрайните материални и нематериални активи (ДМА и ДНА) на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
912183Подмяна на бандажни гривни за дизелов локомотив 52-231
912170Доставка на вулканизационни материали за топла вулканизация
912157Изготвяне на проект за реконструкция и модернизация на клапи суров газ и байпасни клапи на газоходи към СОИ
912133“Доставка на въздушен винтов компресор с вграден изсушител”
912122„Избор на консултант за "Техническа помощ при затваряне на финансов мемурандум 2001 BG 16 P PE 004 "Изграждане на сероочистващи инсталации за блокове 5 и 6 на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, България, по ИСПА/КФ /Регламент 1164/94/”
912117Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за инвестиционен проект „Изграждане на стопанство за инструментален въздух в цех „Котелен”: част 700МW” в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
912115“Доставка на опорен пръстен за горна багерна част”
912103„Пресертифициране, сертифициране и обучение по заваръчни процеси”