Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2016

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1706600246-2017-0061„Сервизна поддръжка и авариен ремонт на съоръженията към СОИ блокове 5, 6, 7 и 8”
9161419059745Сервизно поддържане на една трета идеална част от „Система за ранно предупреждаване на замърсяване на приземния атмосферен слой въздух със серен диоксид, азотни оксиди и прах, вследствие неблагоприятни метеорологични условия (СРП)”
9161399059613Актуализация на технологичния алгоритъм за управление на натоварването на Блок №5 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1612700246-2016-0127Доставка на стрелки и материали за железопътно строителство
1610800246-2016-0126Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)
1612100246-2016-0123Доставка на уплътнителни и топлоизолационни материали
9161359058780Доставка на винетни стикери за автомобилите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
1611800246-2016-0121Ъпгрейд на системата за управление на Енергоблок-4
1611900246-2016-0120Поддръжка и настройка на приложно-програмното осигуряване на АСУТП на Енергоблок 5 в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1611200246-2016-0119Нанасяне на абразивоустойчиво, пожароустойчиво и удароустойчиво каучуково защитно покритие на пепелосмивен апарат Ду700 – 30 бр. и Ду500 – 81 бр.
1611400246-2016-0118Доставка на филтри за маслоочистващи машини „Hydac”
1611500246-2016-0117Извънгаранционно техническо обслужване на апаратните средства от системите за управление МИК-4000 и МИК-5000, инсталирани в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
1611300246-2016-0116Доставка на резервни части за системите за управление
1612000246-2016-0115Доставка на нов товарен автомобил тип фургон (4х4)
9161319058508Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на площи и терени в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
9161329058509Доставка на акумулатори
9161299058483Изготвяне на идеен и работен проект за промени по газо-въздушния тракт на Бл. 8 №, с цел подобряване на технико икономическите показатели
1611600246-2016-0087Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи
1610700246-2016-0107Среден ремонт на КА-2
1610400246-2016-0106Доставка на фасонни елементи