Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2015

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
915155Доставка на винетни стикери за автомобилите на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
915157Доставка на хидравличен цилиндър и ротационен уплътняващ пръстен за димен вентилатор тип ANN2805/1700B
915156Машинно почистване на отложения с хидробластиращо устройство на абсорбери в цех СОИ 5-8
1519500246-2015-0191Услуги по ремонт и доставка на резервни части за автомобили Волво/XC60, XC90, S80/, Форд Мондео, Ланд Ровер Дефендер
915148Сервизно поддържане на една трета идеална част от Система за ранно предупреждаване на замърсяване на приземния атмосферен слой въздух със серен диоксид, азотни оксиди и прах, вследствие неблагоприятни метеорологични условия (СРП)
915152Доставка на елементи за чистачи на ГТЛ
915150Осигуряване на квалифицирано стоматологично обслужване на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1519000246-2015-0184Допълнителен обем към договор №13360/17.10.2014г. с предмет „Изготвяне на работен проект за газоплътни екрани на ДРЧ на котлоагрегати ст.№5 (КА-5) и ст.№6 (КА-6) и осъществяване на авторски надзор при изработката и монтажа
915149Доставка на вулканизационни материали за топла вулканизация
1518000246-2015-0180Ремонт на арматура в турбинен цех
1517200246-2015-0179Среден ремонт на КА-2
15164Доставка на осветителни тела и консумативи за тях
9151439047766Изграждане на стоманен вертикален цилиндричен резервоар за сярна киселина с обем 90м³ по одобрен проект
1518100246-2015-0177Допълнителен обем от дейности за отстраняване на пробив в изолацията на намотката на ротора на Генератор № 7 с последващо динамично балансиране и електрически изпитания
1514700246-2015-0163Извършване на ежедневна сервизна дейност и планови ремонти на ЕФ, ИВП, газоходи и въздуховоди на котли ПК 38-4 и П-62
1517500246-2015-0164Подмяна на хоризонтални кубове на изнесен въздухоподгревател ( ИВП ) на КА - 3 и КА - 4
1515300246-2015--0161Доставка на резервни части за помпи турбинно оборудване
151670246-2015-0159Огъване на колена (гладко огънати) с размери от Ф32 мм до Ф465 мм
1516600246-2015-0158Доставка на клапи, метални компенсатори и пепелосмивни апарати за котлоагрегати тип ПК 38-4
9151369047665Застраховка „Гражданска отговорност” на моторните превозни средства, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД