Оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс на елементи от съоръжения на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД