Сервизно обслужване и ремонт на газомазутните инсталации на КА от 1 до 12