Доставка на защитни обувки – цели, за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД