Доставка на варовик за сяроочистващи инсталации (СОИ) на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

Документ Дата на създаване
7083_reshenie.pdf 03.08.2017
7083_inf_skl_dog_1_i_2.pdf 04.10.2017
Договор 15329  04.10.2017
Dogovor_15329_2_poz.pdf 04.10.2017
7083_info_izp_dog_2.pdf 17.10.2019
Договор 15330  04.10.2017
Dogovor_15330_1_poz.pdf 04.10.2017
7083_info_izp_dog_1.pdf 17.10.2019