Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стенд за изпитване на спирателна и предпазна арматура