Доставка на 1100 тона течна натриева основа, техническа