Доставка на ел. двигатели с накъсосъединен ротор за реверсивни ленти на KPC 6А,Б,В и софтстартери за тях