„Доставка на резервни части за помпи, производство на Metso Minerals(Sala) AB – по спецификация”