Доставка на задвижващи редуктори по стандарт на TGL 37088 14 LA или еквивалент

Документ Дата на създаване
7143_rehenie.pdf 04.01.2018
43_obqvlenie.pdf 04.01.2018
7143_dokumentaciq.pdf 04.01.2018
7143_Dokumentaciya.doc 04.01.2018
43_protokol 1.pdf 21.02.2018
7143_saobhtenie ceni.pdf 08.03.2018
7143_saobhtenie.pdf 15.03.2018
7143_pismo ceni 1.pdf 27.04.2018
43_protokol 2.pdf 11.05.2018
43_protokol 3.pdf 11.05.2018
43_ Doklad.pdf 11.05.2018
7143_rehenie ID klasirane.pdf 11.05.2018
7143_info skl dog.pdf 06.06.2018
7143_info prik dog.pdf 09.01.2019
Договор № 15844/04.06.2018  06.06.2018
43_dogovor.pdf 06.06.2018