Доставка на газоплътни екрани на долна радиационна част (ДРЧ) на котлоагрегати №3 и №4 тип ПК 38-4