СМР за ремонт на вътрешната облицовка на бункери за сурови въглища на КА-1