Реконструкция и преустройство на склад в съблекални с учебен център