Рехабилитация на фасади по ред „Г” на Котелна зала - част 700 MW - Блок №2 от ос 11÷19