Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД