Сервизно обслужване и ремонт на разпалващите инсталации на КА от 1 до 12