“Ремонт на детайли от проточна част на ТА-8 в заводски условия”