Доставка на работни облекла за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД