Изграждане на комплексна измервателна модулна телеметрична компютърна информационна система за мониторинг и превенция на водоотливната система, обхващаща водосборната зона на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД ”

Документ Дата на създаване
913151_cenova oferta.pdf
Zapoved 1383.pdf