Услуги във връзка с реконструкция на КА-1 и КА-2 с цел гарантиране на подобрен горивен процес и емисии на NOx, по-ниски от 200 mg/Nm3

Документ Дата на създаване
3_13150_dokumentacia.pdf