Комплексна психодиагностика на личностни и делови качества на ръководители и млади специалисти от „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД

Документ Дата на създаване
2_914010_oferta.doc