Среден ремонт на изнесен въздухоподгревател и електрофилтър на КА 5-8

Документ Дата на създаване
14040_dokumentacia.pdf