Предоставяне за временно ползване и обслужване на 30 бр. преносими санитарни възли /химически тоалетни/ в “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД

Документ Дата на създаване
14111_6_Docimentacia.pdf