Поддръжка и настройка на приложно-програмното осигуряване на АСУТП на Енергоблокове 1, 2, 3, 4, 6 и 8 в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

Документ Дата на създаване
14121.pdf