Климатизация на помещенията на КРУ 0.4 кV в част 700 МW; помещения КРУ 0,4 кV и 6 кV, за СОИ Блок 5 и 6, помещения КРУ 0,4 кV и 6 кV за ИОГ 1 ÷ 6 и помещенията на КРУ 0,4 кV във Въглищно стопанство

Документ Дата на създаване
14132.pdf