Доставка на индукторна машина, машина за райбероване и хонинговане на отвори и оборудване за тях” - по две обособени позиции.

Документ Дата на създаване
65_6_Documentacia.pdf