Доставка на опъвателно съоръжение за транспортьори 14АБ