„Доставка на скоростомерни тръби и датчици към тях за измерване разход на студен и горещ въздух”