Разработване на web-базирани модули Заявки, Склад и Дърво на съоръженията