Изработка и доставка на разводки за вдухване на въздух в ДРЧ по спецификация