Моделно изследване на възможността за подобряване на горивния процес на котел ст.№3, чрез промени в ППС

Документ Дата на създаване
914183_Pokana AOP.pdf 11.12.2014
914183_obrazec na oferta.doc 11.12.2014
Dogovor_proekt_914183.doc 11.12.2014
Protokol klasirane 914183.pdf 05.01.2015
Dogovor_OP 914183  14.01.2015
6.pdf 14.01.2015
Енерджи макс дог.13516м.07.xls 31.07.2015