Вътрешни документи на възложителя
Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Доставка на Редуктор главно задвижване тип „ERmaster R3HC58” 800 kW, обороти 1485/19,25 на топкова мелница за СОИ 5-6 или еквивалент