Вътрешни документи на възложителя
Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Доставка на оборудване за управление на клапи по Блокове 5, 6, 7 и 8 с цел намаляване емисиите, отделяни от котли от 9 до 12

Документ Дата на създаване
15162_publichna_pokana.pdf 18.12.2015
915162_obrazec_oferta.pdf 18.12.2015
915162_obrazec na oferta.doc 18.12.2015
915162_proekt_na_dogovor.pdf 18.12.2015
915162_protokol.pdf 12.01.2016
Договор № 14287 / 04.02.2016 г.  04.02.2016
915162_dogovor14287.pdf 10.02.2016