Повишаване степента на сяроочистване на СОИ 1/2 и 3/4 не по-малко от 97% при вход на SO₂=20000mg/Nm³ и максимално натоварване на енергийните блокове при запазване на съществуващите в инсталациите основни съоръжения без нарушаване на нормалния експлоатацио

Наименование Дата на създаване
01 PK desulphurization.pdf 10.06.2019
01 PK desulphurization eng.pdf 10.06.2019
22771 26.06.2019.pdf 26.06.2019