Оценка на разходите за постигане на емисионните нива, посочени в Заключението за НДНТ

Наименование Дата на създаване
Pazarna konsultazia_BG.pdf 07.09.2017
Pazarna konsultazia_ENG.pdf 07.09.2017
Teh zadanie_BG.pdf 07.09.2017
Teh zadanie_ENG.pdf 07.09.2017
30937_12.09.2017.pdf 13.09.2017