Издаване на технически паспорти на съществуващи строежи първа категория, собственост на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД