Механична обработка в заводски условия на корпусите и валовете на ЛБ за МВ