Избор на оператор за извършване на дейности по обезвреждане чрез депониране на строителен отпадък код 17 06 04 (изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03)

Документ Дата на създаване
918072_Obiava_sayt.pdf 25.09.2018
918072_Dokumentacia_sayt.pdf 25.09.2018
918072_Dokumentacia_sayt.doc 25.09.2018
8072_Zapoved_srok_sayt.pdf 03.10.2018
8072_Zapoved_prekratiavane_sayt.pdf 22.10.2018