Радиометричен контрол и калибриране на промишлени плътномери в СОИ и ИОГ