Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС), изнесен въздухоподгревател (ИВП), електрофилтри (ЕФ) и носеща конструкция на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)

Документ Дата на създаване
2_18124_reshenie start.pdf 22.10.2018
3_18124_obyavlenie.pdf 22.10.2018
8124_dokumentacia.pdf 22.10.2018
8124_dokumentacia.doc 22.10.2018
cherteji_18124.zip 22.10.2018
8124_espd-request.zip 22.10.2018
8_18124_писмо разяснение 1.pdf 09.11.2018
8124_protokol 1_p.pdf 13.12.2018
3_18124_dopulnenie kym protokol 1_p.pdf 19.12.2018
6_18124_protokol_2_p.pdf 22.01.2019
20_18124_reshenie podbor_p.pdf 22.01.2019
21_18124_pokana predstaviane oferta_p.pdf 07.02.2019
8124_уведомително писмо.pdf 15.02.2019
28_18124_решение отмяна подбор по 2 и 3_п.pdf 22.02.2019
8124_pokana predstaviane oferta 2 i 3_p.pdf 12.03.2019
8124_protokol dogovarqne Metalik.pdf 22.04.2019
8124_protokol dogovarqne Valis.pdf 22.04.2019
8124_protokol dogovarqne с участник Технокомерс.pdf 22.04.2019
8124_protokol dogovarqne с участник Техномат.pdf 22.04.2019
8124_protokol dogovarqne Металинвест-Ремко.pdf 22.04.2019
8124_protokol dogovarqne с участник Валис.pdf 22.04.2019
8124_protokol dogovarqne с участник Металик.pdf 22.04.2019
24_protokol dogovarqne Техноинженеринг.pdf 22.04.2019
8124_protokol dogovarqne с участник Ремотекс - м.pdf 22.04.2019
8124_protokol dogovarqne с участник Модул.pdf 22.04.2019
8124_doklad komisia 1234.pdf 22.04.2019
8124_Решение-Класиране.pdf 22.04.2019
8124-Обявление за възложена поръчка - комунални услуги.pdf 24.06.2019
8124-III-ПОЗ.Обявление за възложена поръчка - комунални услуги.pdf 22.07.2019
50_18124_инфо изпълнен договор 3.pdf 15.10.2019
52_18124_info izpylnen dogovor 4.pdf 27.11.2019
3_18124_info izpylnen dogovor 2.pdf 09.01.2020
55_18124_инфо изпълнен договор 1.pdf 10.10.2022
Договор №16429/22/05/2019г. - Първа обособена поз.  24.06.2019
8124-ДОГОВОР-I - обособена поз_п.pdf 24.06.2019
Договор №16430/23.05.2019г. - Втора обособена позиция  24.06.2019
8124_DOGOVOR_p2_Modul_p.pdf 24.06.2019
Договор №16434/29.05.2019г. - Четвърта обособена позиция  24.06.2019
8124_ДОГОВОР_4 позиция_п.pdf 24.06.2019
Договор - 16490/28.06.2019г. Трета обособена позиция  22.07.2019
8124_DOGOVOR_p3_Technokomers_p.pdf 22.07.2019