"Отстраняване на шлак от екраните на пещни камери на котли ПК 38-4 и П-62 по алпийски способ"

Документ Дата на създаване
14051_Dokumentatsiq.pdf