Консултантски услуги по упражняване на строителен надзор за инженеринг на строеж: „Разширение чрез инженеринг на съществуващите Централизирана система за мониторинг и допълнение към Главната команднo-контролнa система за сигурност ...............