“Услуги по реконструкция на КА-5 и КА-6 с цел гарантиране на подобрен горивен процес и емисии на NOx, по-ниски от 200 mg/Nm3”

Документ Дата на създаване
14134_DOCUMENTACIA.pdf