„Доставка лагер въртене за комбинирано роторно съоръжение (КРС)6А”